Informacja o zmianie nazwy Spółki

Uprzejmie informujemy, iż uległa zmianie nazwa naszej Spółki z dotychczasowej ATC Poland Sp. z o.o. na SIG Air Handling Sp. z o.o.

Zmianie uległa jedynie nazwa firmy. Wszystkie pozostałe dane pozostają bez zmian.

Dotychczasowa nazwa i logo ATC Poland będą zastąpione aktualną nazwą SIG Air Handling i nowym logo.

sig_air_holding_logo